Hazreti Ebû Bekr es-Sıddîk’a (r.a.) Ait Bir Dua

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Allahım! Sen onlara hiç ihtiyacın olmadığı hâlde insanları yarattın; sonra onların bir kısmı salih ameller işleyip Cennetlik oldular, diğer kısmı da ısrarla işleyip durdukları günahlar yüzünden Cehennem’i boyladılar. Rabbim, ne olur, bu aciz kulunu Cehennem azabından muhafaza buyur ve Cennet’e layık kullarından eyle!

Allahım! İnsanoğlunu varlık sahasına çıkaran Sen, daha yaratmadan evvel kimin hayatını iyi işlerde kullanıp saîd olacağını, kimin de kötü yollara düşüp bir şakî hâline geleceğini bilen de yalnız Sensin. Rabbim, bahtına düştüm, bu affına pek muhtaç kulunu bilerek ya da bilmeyerek işlediği günahlardan dolayı şakîlerden eyleme!

Allahım! Herkesin dünyadayken ne tür fiiller yapacağını, daha onları yaratmadan evvel Sen ezelî ilminle biliyor ve görüyordun. Onların da Senin ilmin dışına çıkmaları katiyen söz konusu değildir. Rabbim, inayetini esirgeme ve bu bendeni hep Sana kullukta istihdam eyle!

Allahım!
Sen bir şeyi dilemeden
hiç kimse o şeyi dileyemez.
Ne olur, meşîet-i İlahîyeni,
irademi beni hep
Sana yakınlaştıracak
ameller için kullanmam
istikametinde gerçekleştir!

Allahım! Sen bir şeyi dilemeden hiç kimse o şeyi dileyemez. Ne olur, meşîet-i İlahîyeni, irademi beni hep Sana yakınlaştıracak ameller için kullanmam istikametinde gerçekleştir!

Ey Kudreti Nihayetsiz Allahım! Bütün varlığın harekâtını tanzim eden sadece Sensin. Sen dilemeden hiçbir nesne, hiçbir şekilde hareket edemez; Senden benim bütün hareketlerimi rızan istika- metinde ve takva dairesinde tutmanı diliyorum.

Allahım! Hayrı yaratan da Sen, şerri yaratan da Sensin. Senin kullarından bir kısmı hayır yolunu, bir kısmı da şer yolunu tutmuşlardır.

Rabbim! Sen beni hep hayır yolunda yürüyenlerden eyle!

Allahım! Cennet’i de, Cehennem’i de yaratan Sensin. Kullarından bir kısmını Cennet’e ehil hâle getirdin; diğer kısmı da kendi cürümleri yüzünden Cehennem’e müstahak oldular.

Rabbim! Sen bu nâçar kulunu Cennet’in sakinlerinden biri eyle!

Allahım! Sen dilersen, müstahak olanları dalâlet vadilerinde dolaştırır ve sinelerine darlık üstüne darlık atarsın.

Ne olur Rabbim! Benim sadrımı imana aç ve imanın güzelliklerini kalbime duyur ve o güzelliklerle ruhumu doyur!

Allahım! Olup biten bütün işleri evirip çeviren yalnız Sensin; neticede her şeyin dönüşü de sadece Sanadır.

Allahım! Ölümden sonraki hayatımı güzel bir hayat eyle ve beni Sana yakın olan mukarreb kullarının arasına kat.

Yüceler Yücesi Allahım! Dileyenler başka başka kapılara iltica edip oralarda kendilerine bir sığınak arayıp dursunlar; benim biri- cik dayanağım Sen, güven kaynağım da yalnızca Sensin. Çünkü azamet tahtının yegâne sultanı Sen, gerçek güç ve kuvvetin tek sahibi de yine Sensin!

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.