Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Allahım!

Hırsın azgınlığından, gazap ve öfkenin haddini aşmasından, hasedin galebe çalmasından, sabrın zaafa uğramasından, kanaatin azlığından, ahlâkın bozulmasından, şehvetin azdırmasından, bağnazlıktan, hevaya uyup Hüda’ya muhalefet etmekten, gaflet uykusundan, külfet altında ezilmekten, bâtılı hakka tercih etmekten, günahta ısrardan, kulluğu az fakat ma’siyeti çok olmaktan, zenginlerin böbürlenmesinden, fakirleri hor ve hakîr görmekten, yanımızda bulunanlara sû-i muâmelede bulunmaktan ve ehl-i ma’rûf olan güzel ahlâklı insanlara teşekkürü terk etmekten Sana sığınıyoruz.

Derdest edilip hizlana uğramaktan, hakkımız olmayanı yemekten ve bilmediğimiz bir konuda kelâm etmekten de yine Sana iltica ediyoruz.

Allahım!

Çirkin ve kötü mülahazalardan, başkalarını tahkir etmekten, şeytanın vesveselerine aldanmaktan, zamanın başkalaştırmasından, gücü elinde bulunduranların zorbalıklarından da yine Sana dehâlet ediyoruz.

İsrafa girmekten, kâfî olanla iktifâ etmemekten, düşmanların şamatasından, mal-mülk sahiplerine muhtaç olmaktan, hayat şartlarının ağırlaşmasından ve hazırlıksız bir vaziyette ölüme yakalanmaktan da Sana sığınıyoruz.

Ya Rab!

Dayanılmaz hasret ve hicranlar yaşamaktan, şekâvetin karanlık vadilerine yuvarlanmaktan, kötü âkıbetten, sevaptan mahrum kalıp azaba dûçar olmaktan da yine Senin rahmet, şefkat ve mağfiretine iltica ediyoruz.

Ey Erhamürrâhimîn! Bütün bu saymaya çalıştıklarımızdan bizleri muhafaza buyur ve Efendimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) ve ehline salât ü selâm eyle. Âmin!

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.