Hasan el-Basrî Hazretlerinin Cuma Günü İstiğfarı

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Rahmet, re’fet, şefkat ve mağfireti Sonsuz Allahım! 

Senin Sana kulluk için afiyet lutfettiğin şu bedenimi ve sunduğun daha başka imkânları kullanarak, senin örtmenle insanlara görünmeden, bir taraftan neticelerinin korkusunu yaşarken öbür taraftan Senin merhametine sığınarak, bir yandan gazabından çekinirken diğer yandan hilm, kerem ve affına güvenerek işlediğim ne kadar kusur, cürüm, ma’siyet, suç ve günah varsa hepsinden dolayı Senin mağfiretini diliyorum. Lütfen ve keremen o günahların üzerini ört ve beni bağışla; beni affet.

Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyat) ve Efendimiz’in tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için, bu günah(lar)ı işleyen beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla, ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!

Allahım! Senin gazabına davetiye çıkaran, azabına yaklaştıran, neh-yettiklerine meylettiren yahut emrettiklerinden uzaklaştıran bütün günah-larımdan dolayı affını talep ediyorum; beni affet.

Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!

Allahım! Kendi yoldan çıkmışlığımla kullarından birisini bir günaha meylettirmiş ya da onu, süslü göstermek gibi hilelerle hiç bilmediği bir günahla tanıştırmış, dolayısıyla da aldatmışsam ve yarın Senin yüce huzuruna kendi günahlarımla beraber böyle nice günahlarla gelirsem, bütün bu günahlardan dolayı da bağışlamanı diliyorum; beni bağışla.

Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!

Allahım! Sapıklık ve dalâlete atan, doğruluk ve hidayetten uzaklaştıran, bolluk ve bereketi alıp götüren, insan olma asalet ve iti-barını yerle bir eden, insanı hakir, önemsiz ve noksan hâle getiren bütün günahlardan affına sığınıyorum; lütfen beni mağfiret buyur.

Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!

Allahım! Gece ve gündüz, azalarımdan herhangi birisi ile işleyip de, insanlardan utandığımdan dolayı Senin örtüp gizlemene sığındığım bütün günahlarımdan dolayı beni bağışla.

Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!

Allahım! Düşmanlarımın, içine düştüğümü görüp de lekelemek hatta yok etmek için dört gözle beni izledikleri, fakat Senin onların tuzaklarını boşa çıkarıp beni lekelemelerine müsaade etmediğin, dahası ben Senin velî kullarından biriymişim ve o günahları hiç işlememişim gibi, onlara karşı bana yardım ettiğin bütün günahlarımdan dolayı affını dileniyorum. Lütfen ve keremen beni affet.

Allahım! Daha ne zamana kadar benim isyanlarımı görmezlikten gelecek ve bana mühlet vereceksin? Hamd ve şükür olsun Sana; nice zamandır nice isyanlara girdim fakat muaheze etmedin. Kötü amellerime rağmen kapına geldim; boş geri çevirmedin. Hâl böyle iken benim hangi şükrüm, Senin üzerimdeki nimetlerinden sadece birisine karşılık olabilir?

Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!

Allahım! Her bir günahım ki, onu tekrar işlemeyeceğime dair Sana kasemle teveccühte bulunup tevbe ettim, Yüce Nebîn Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) söz verdim, velî kullarını şahit tuttum; ne var ki şeytan hilesiyle beni o günaha bir kez daha yönlendirip, nefsim de beni tekrar o ma’siyete çağırınca insanlardan gizli fakat Sana karşı tam bir cür’et eseri olarak, hem de hiçbir örtü ve kapının beni Senden gizleyip koruyamayacağını, hiçbir perdenin saklayamayacağını bile bile Sana muhalefet edip o ma’siyeti tekrar irtikâp ettim. Yasakladığın alana bir kez daha girdim. Buna rağmen Sen örtüyü kaldırmadın. Sanki ben Sana hep itaatkâr, emirlerine süratle koşan, tehditlerinden ölesiye çekinip kaçan bir kul imişim gibi beni dostlarınla bir tuttun. O günahı velî kullarından gizledin. Öyle ki, Senden başka hiç kimse bilmedi. Dostlarını nasıl anıyorsan beni de öyle andın. Dahası onlara lutfettiğin gibi bana da bol bol nimet lutfettin. Öyle fazl u ihsanlarda bulundun ki, sanki onlarla aynı derecede gibiydim. Ey Mevlâ-yı Müteal, bu sadece Senin hilm ve fazl u nimetinin eseridir. Sonsuz defa Sana hamd ü senalar olsun.

Allahım! İşte o günahların hepsinden tevbe ediyor ve beni bağışlamanı diliyorum. Ey Merhametliler Merhametlisi! O günahları dünyada setrettiğin gibi yevm-i kıyamette de gizle ve beni yüz kızartıcı durumlara düşmekten koru.

Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!

Allahım! Geceleri uyanık kalıp tenhalarda, yalancı lezzetlerini yudumlaya yudumlaya işlediğim, onunla Senin rızana muhalefet ettiğim, sabahında da hoşnutsuzluğuna bâdî olabilecek bir cürüm işlememişim gibi salih bir kimsenin tavırlarıyla huzuruna geldiğim ne kadar günahım varsa, hepsinden dolayı afv u mağfiretine dehâlet ediyorum; beni bağışla.

Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!

Allahım! İşlemekle Senin velî kullarından birisine zulmettiğim, düşman-larından birine yardımda bulunduğum, Senin muhabbet ve rızana muhalif bir söz söylediğim, kulluk çizgisinin dışına çıktığım ya da emrine muhalif bir iş yaptığım bütün günahlarımdan dolayı affını diliyorum; beni affet.

Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!

Allahım! Arkasında onulmaz sancılar bırakan, belalara sebep olan, düşmanları sevince boğan, perdeyi yırtan ve semadan inen yağmur damlalarına mâni olan her bir günahımdan dolayı affını diliyorum; beni affet.

Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!

Allahım! Beni oyalayarak hidayet ve emir buyurduklarından alıkoyan, yasak kıldıklarından uzak durmama mâni olan, yollarını gösterdiğin iyilik ve güzelliklerden nasibimi almayı, rızana ulaşmayı, muhabbetine mazhar olmayı ve kurb payesi ile ödüllendirilmeyi engelleyen ne kadar günahım varsa, hepsinden dolayı gufranına dehâlet ediyorum; lütfen ve keremen bu kulunu mağfiret buyur.

Ey Yüce Rabbim! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve tertemiz ailesine salât ü selâm et ve bereket ihsan eyle. O salât ü selâm ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla; ey afv u mağfireti en güzel ve en hayırlı olan!

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.