Üveys el-Karanî Hazretleri’nin Bir Münacaatı

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

 • Allahım! Sen benim Rabbimsin; ben ise Senin terbiyene muhtaç kulunum. 
 • Yaratan Sensin; yaratılan benim. 
 • Rızık veren Sensin; rızka muhtaç olan benim. 
 • Mülkün sahibi Sensin; kul ve köle benim. 
 • Azîz Sensin; zelîl benim. 
 • Zengin Sensin; fakir benim. 
 • Hayatı ebedî ve Kendinden olan Sensin; ölümü tadan benim. 
 • Bâkî Sensin; fâni benim. 
 • Kerîm Sensin; keremine muhtaç mücrim benim. 
 • İhsan sahibi Sensin; o ihsana muhtaç günahkâr benim. 
 • Bağışlayıp affeden Sensin; o affa ihtiyacı olan isyankâr benim. 
 • Yüceler Yücesi Sensin; hor ve hakîr benim. 
 • Gücün yegâne sahibi Sensin; zayıf ve güçsüz Benim. 
 • Veren Sensin; verdiğine muhtaç dilenci benim.
 • Kullarının gönlüne emn ü eman salan Sensin; korkular içinde o emniyeti gözetleyen benim. 
 • Cömert Sensin; miskin ve aciz benim. 
 • İcabet eden Sensin; dualarla yalvarıp yakaran benim. 
 • Şâfî Sensin; şifaya muhtaç hasta benim. 

Öyleyse Rabbim, beni bağışlayacak ve günahlarımı affedecek Senden başkası katiyen olamaz. Senin engin rahmetine dehâlet ediyor ve affını diliyorum. Ne olur, bu muhtaç kulunu affet.

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.