Gavsı A’zam Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Hizbü’n Nasr Duası

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.