Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Kendisinden başka bir ilah olmayan, gayb ve şehadet âlemlerini bilen, dağa tecelli buyurup onu un ufak ettiğinde elçisi Mûsa’nın (aleyhisselâm) bayıldığı, Yüceler Yücesi Rabbim! Bu duayı taşıyan ve okuyanlarla beraber kadın-erkek bütün sihirbaz, cin ve gulyabanîlerin, İblis, ordusu, taraftarları ve tâbilerinin, zalimlerin, kötülük maksadıyla sihir öğrenenlerin ve perçemi Senin yed-i kudretinde bulunan bütün yaratıkların şerrinden Sana sığınıyorum. Rabbim elbette Senin her icraatın hem güzel hem de âdildir; dosdoğrudur.

Şeytanların ve dostlarının dürtmelerinden, kışkırtmalarından, aldatmalarından, rüzgârlarından; yürüyenlerinden yahut binek kullananlarından; toplu ya da tek hareket edenlerinden; yine onlar içinde havayı, düz arazileri veya dağları mesken tutanların, karaların ya da denizlerin dehlizlerinde yaşayanların, ateşe veya suya tapanların, sokaklarda gezinenlerin yahut vahşi ve yırtıcı hayvanlara eşlik edenlerin, tepelerde, ormanların derinliklerinde, harabelerde ya da yerleşim yerlerinde hayat sürdürenlerin ve insanların kalblerine vesvese verip onların günah işlemelerine sebep olanların şerlerinden Kebîr, Müteâl, sekiz meleğin, sağlam Arş’ın, zevâli olmayan Kürsî’nin Rabbi’ne; Arş’ın, güzellik ve azamet otağının üzerinde yazılı ismine; kendisiyle ölüleri dirilttiği ve dirilerin canını aldığı ismine; ism-i a’zama, esmâ-i hüsnâya ve yine kendileriyle enbiyaya (aleyhimüsselâm) ve hususiyle Hazreti Muhammed’e (aleyhissalât ü vesselâm) nimetler verdiği isimlerine ve Kebîr, Kerîm, Azîm Rabbim’in Cennet’i, Cehennem’i, gece ve gündüzü yarattığı isimlerine sığınıyorum.

Bu duayı taşıyan ve okuyanlarla beraber kendileriyle yıldızların aydınlandığı, arzın istikrar kazandığı yüce isimlerine, Arş-ı A’zam’a, kullarının yüce emellerini gerçekleştiren ve onlara bolluk üstüne bolluk yaşatan Rabbime, esmâ-i hüsnaya, onların içinde duaların

daha çabuk kabulüne vesile olanlara, kendisiyle, kullarından dua edenleri muhabbet ve rızasıyla karşıladığı yüce, gizli ve bereketli ismine ve Tevrat, İncil, Zebûr ve Kur’ân-ı Azîm’deki bütün isimlerine sığınıyorum.

Yüce Rabbim! Ne olur, bu dua ile kapının tokmağına dokunanları inatçı zalimlerin ve zarar verebilecek cinlerin, ayakta olanlarının ya da oturanlarının, uyuyanlarının veya uyanık olanlarının gizli ve açık şerlerinden muhafaza buyur. Sonsuz “Lâ havle velâ kuvvete illa billahilaliyyilazîm” ile huzuruna geliyor, hamd ü senalarımızı arz ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı diliyoruz. Yakarışlarımıza icabet buyur, Rabbimiz!

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.