Hayatını Reca/Ümit Eksenli Sürdürenlerin Duası

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

Ey, kulu Kendisinden bir talepte bulunduğu zaman hemen cevap veren, ümitlerine nezdindeki güzelliklerle mukabelede bulunan, yaklaşmak arzu ettiğinde kurb yollarını açan, apaçık isyanlara düştüğü zaman bile o günahların üzerini kapatıp setreden ve tevekkülde bulunduğu zaman itimadını boşa çıkarmayıp ihtiyacını is’af buyuran Yüceler Yücesi Rab! Kulların arasında, Senin izzet ü ikramından istifade etmeyi gönülden dileyip de ona mazhar olamayan, Senin cömertliğinden hissedar olmayı isteyip de nasibini alamayan kim vardır ki? Öyleyse Sen beni de kapından boş geri çevirmezsin. Senden başka ihsanla mevsûf bir Mevlâ tanımıyorum ben. Bütün iyilikler Senden ve bütün rızık da Senin hazinende olunca ben başka kimin kapısından bir ihsan umabilirim? Bütün mahlûkat, kapıkulların ve her şeyin dizgini de Sende olunca nasıl başkasından bir lütuf bekleyebilirim? Sen ümit ettiklerimin kat kat ötesinde beni fazlınla serfiraz kılmışken, benim Senden ümit kesmem hiç doğru olur mu? Allahım! Yoluna sımsıkı sarılmışken, Sen de beni, benim gibi acizlere muhtaç etmezsin, değil mi?

 

Ey rahmetine sarılanların doğru yolu bulup saadete erdikleri ve tevbe ile kapısına yönelenlerin azap ve gazaba maruz kalmadıkları Sultanlar Sultanı! Sen bana karşı unutma muamelesi yapmazken ben Seni nasıl unutabilir ve Sen her hâlime nigehbân olduğun hâlde ben nasıl lağv ü lehviyâta dalabilirim? Hâşâ ya Rabbi hâşâ!

 

İlâhî! Başkalarına bâr olmayı ar sayıyor ve ellerimi sadece Senin, hazinenden lutfedeceğin güzellikler için açıyor, emelimi de yalnız Senin ihsanlarına bağlıyorum. Ya Rab! Beni hâlis tevhide ulaştır ve gönülleri tertemiz kullarının zümresine kat! Ey dergâhı bütün kaçkınların sığınağı! Ey rahmeti bütün tâliplerin recâsı! Ey dilekte bulunulanların en hayırlısı! Ey kendisinden bir şey istenilenlerin en kerîmi, en cömerdi! Ey dileyenlerin dileklerini geri çevirmeyen! Ey ümit besleyenleri haybet ve hüsrana uğratmayan! Ey dua dua yalvaran herkese kapısı açık olan! Ey el açıp, “âmîn!” diyenlerle arasındaki perdeleri kaldıran Rabbim! Keremine sığınıyor, lütuflarınla yüzümü güldürmeni diliyor; recâ hislerime mukabelede bulunarak kalbimi itmi’nanla doldurmanı, dünyanın bütün musibetlerini gözümde bir hiç seviyesine düşürecek ve Seninle aramdaki perdeleri kaldırıp basîret ufkumu açacak kadar da yakînimi ziyadeleştirmeni diliyorum.

 

Rabbim, rahmetine iltica ediyor, lütfundan sürpriz inayetler bekliyorum. Dualarıma icabet buyur ve bu aciz, muhtaç kulunu haybet ve hüsrana uğratma! Âmîn!

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.