Hayatını Havf/Allah Korkusu Endeksli Sürdürenlerin Münacaatı

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Merhameti, re’fet ve şefkati sonsuz Yüce Rabbim! Sana iman etmiş bu kuluna azap mı edeceksin? Sana gönlünü veren bu muhtaç gedâyı uzaklığın yakıcı ateşine mi maruz bırakacaksın? Düşmüş kalkmış ama gelip af talebinde bulunmuş bu zavallıyı hizlâna mı uğratacaksın? Günahlarını ancak Senin rahmet ve merhamet deryalarının eritebileceği bu acizi afv u safhından mahrum mu bırakacaksın? Hâşâ ya Rabbi hâşâ, kapına dayanmış, ihtiyacını, ızdırarını arz etmiş bir muhtacı eli-avucu boş geri çevirmek Senin keremine yakışmaz.

Olamaz, annem şakî olayım diye beni dünyaya getirmiş olamaz; hayatımı günahların ve isyanların elemleri perişan etsin diye beni yetiştirmiş de olamaz. Rabbim, ah keşke bir bilebilseydim ismimi saîdler defterine kaydettiğini ve beni yakınlığına mazhar kıldığını! Keşke bilebilseydim de gözlerim sürurla, gönlüm de itmi’nanla dolsaydı!

Allahım! Azametine karşı secde etmiş yüzleri karartır mısın Sen hiç? Medh u senalarla hep Yüce Zâtının ululuğunu seslendirip durmuş dilleri ebkem bırakır mısın? Senin sevginin boyasıyla boyanmış kalbleri mühürler misin? Senin zikrinin lezzetiyle dolup dolup taşmış kulakları duyamaz hâle getirir misin? Rahmet ve şefkatine nâil olabilme recasıyla hep semaya kalkmış ellere kelepçe vurur musun? İbâdet ü tâata râm olmuş bedenleri cezalandırır mısın ya da Senin Dinine, Kitabına, Resûlüne hizmet için koşturup durmuş ayakları incitir misin Sen hiç?

Allahım! Rab olarak sadece Seni bilip Seni tanıyan kullarının yüzüne, ne olur, rahmet kapılarını kapama. Hayır ya Rabbi hayır, Sen tevhid inancıyla azîz eylediğin yürekleri Senden uzak kalma-ın zilletine dûçâr kılmaz ve Senin muhabbetinle meşbû gönülleri Cehennem ateşine maruz bırakmazsın.

Allahım! Azabının ve gazabının eleminden beni koru! Ya Hannan, ya Mennan, ya Rahîm, ya Rahman, ya Cebbar, ya Kahhar, ya Settar, ya Ğaffar, eşrârın (kötü kimseler) kim ve ahyârın (iyi insanlar) kim olduğunun gün gibi açığa çıkacağı, hesap endişesinden ellerin ayakların titreyeceği, ömrünü ihsanla değerlendirmiş yiğitlerin kurbiyete mazhar kılınacağı, hayatını isâet (kötülük)le heder etmiş bahtsızların da uzaklığa maruz bırakılacağı, dünya hayatındayken her kim ne işlemişse karşısına tastamam çıkarılacağı ve hiçbir kimsenin zerre ağırlığınca haksızlığa uğratılmayacağı o şedîd günde beni Cehennem azabından ve rezil rüsva olmaktan muhafaza buyur.

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.