Abdullah ibn el Alevî el Haddâd (k.s.) Hazretlerinin Bir Kasîdesi

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Rabbimin bilmesi, istemekten ve bir irade ortaya koymaktan beni müstağnî kılmıştır. Dua dua yalvarışım O’na olan fakr u ihtiyacımın delil ve şahididir. İşte bu sır için, ben kolaylıkta da, zorlukta da dua ederim. Ben bir kulum; kulluğumun iftiharını da fakirlik ve ızdırarımda bulurum. Rabbimin bilmesi, istemekten ve bir irade ortaya koymaktan beni müstağnî kılmıştır.

Ey İlahım, ey Melîkim! Hâlim nicedir, Sen bilirsin. Kalbimi işgal etmiş bulunan tasalarımı da bilirsin. Ey Mevlâlar Mevlâsı! Lütfunla imdadıma yetiş. Ey keremi bol, şanı yüce! Sabrım ve dayanma gücüm tükenmeden evvel rahmetinle bana inayet eyle. Rabbimin bilmesi, istemekten ve ihtiyarımı ortaya koymaktan beni müstağnî kılmıştır.

Ey kullarına yardımı çok hızlı olan! Bana da hemen ulaşacak bir yardım diliyorum dergâhından. Öyle bir yardım ki, zorlukları hezimete uğratır ve bana bütün ümit ettiklerimle beraber gelir. Ey yakınlardan yakın Karîb! Ey yakarışlara icabet eden Mücîb! Ey her hâlimi bilen Alîm! Ey her nidamı duyan Semî’! İşte kat’î olan aczim, bükük boynum ve kırık kalbim; onlarla huzuruna geldim. Rabbimin bilmesi, istemekten ve bir irade ortaya koymaktan beni müstağnî kılmıştır.

Kapında durdum ve hep durmaktayım. Rabbim! Şu duruşuma merhamet kıl. Ayrılmamak üzere ihsan vadisine yerleştim. Rabbim! Beni oradan ayırma. Hüsnü zanna sarıldım. Öyle sarıldım ki, dost olduk onunla, müttefik olduk. Uzun geceler ve gündüzler boyunca enîs olduk, celîs olduk. Rabbimin bilmesi, istemekten ve bir irade ortaya koymaktan beni müstağnî kılmıştır.

Ey Rabb! İçimde gizlediğim hâcetimi Sen bilirsin. Onu gider, gider ki, Sen ihtiyaçlarını giderenlerin en güzelisin. Sırrımda ve kalbimde olan alevli ateşi söndür ve bana, iç huzuru, gönül rahatlığı, sürûr ve sevinç lutfet. Şayet Sen benden razı ve hoşnut olursan, işte o zaman neş’e, afiyet, gönül genişliği ve şenliği beni içten ve dıştan sarıp kuşatan bir elbise olur. Rabbimin bilmesi, istemekten ve bir irade ortaya koymaktan beni müstağnî kılmıştır.

Abdullah ibn el Alevi el Haddad (k.s.) hazretleri, 17. yüzyılda Yemen’de yaşamış tanınmış bir İslam alimi ve manevi liderdir. İmam Hasan ibn Ali ve İmam Jafar as-Sadiq’tan gelen bir torundur ve Şii İslam’ın en önemli figürlerinden ikisiyle akrabalığı vardır.

Hazretleri, İslam fıkhı ve maneviyatına ilişkin derin bilgisiyle tanınmıştır ve hayatının büyük bir bölümünü öğretmek ve diğerlerine rehberlik etmekle geçirmiştir. “The Book of Assistance” adlı popüler bir el kitabı dahil olmak üzere İslam teolojisi ve maneviyatı ile ilgili birkaç eser kaleme almıştır ve bu kitap, İslami maneviyat arayışı içinde olanlar için pratik tavsiyeler sunmaktadır.

Hazretleri’nin öğretileri, Peygamberimiz’in örneğini (Sünnet’i) takip etmenin ve namaz, tefekkür ve kendini geliştirme yoluyla Tanrı ile derin bir bağlantı kurmanın önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, başkalarına hizmet etmenin ve herkesi merhamet ve sevgiyle davranmanın önemine de vurgu yapmaktadır.

Günümüzde, Hazretleri’nin öğretileri dünya çapındaki Müslümanları ilham vermek ve yönlendirmeye devam etmektedir.

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.