Sultan 1. Abdülhamîd’in (k.s.) Kasîde-i Hucriyyesi

“Bu kasîde Ravza-i Mutahhara’da Hücrei Saadetin duvarına yazıldığı için “Hücre Kasîdesi” diye isimlendirilmiştir.”

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Ey Efendim! Ey Allah’ın Resûlü! Elimden tutuver. Senden başka kimsem yok. Kimseye de sığınacak değilim.

Bütün kâinatta biricik hidayet nuru Sensin. Cömertliğin sırrı ve özü, benim yegâne dayanağım da yine Sensin.

Aslında Sen, bütün kâinata rahmet olarak gönderildin. Sen insanları en kısa ve en doğru şekilde Cenabı Allah’a götüren hidayet rehberisin.

Ey doğurmak ve doğurulmak gibi avârızdan münezzeh, bir ve tek olan Cenabı Allah’ın ihsan ettiği Makamı Mahmudu tek başı na tutan Zât!

Ey mübarek iki parmağından fışkıran nehirlerle ordusunun imdadına koşup onları suya kandıran Zât!

O’na dehâlet ettim. Ümit ederim ki, Allah beni O’nun hatırına bağışlar. Hüsnü zannım ve itikadım başka değil sadece budur.

O’nun sevgisi Arş’ın Rabbi nezdinde benim yegâne dayanağımdır. Ömrüm oldukça O’nun güzelliklerini dilime vird edinmek boynumun borcu olsun.


I. Abdülhamid (Osmanlı Türkçesi: عبد الحميد اول Abdü’l-Ḥamīd-i evvel) (20 Mart 1725 – 7 Nisan 1789), 27. Osmanlı padişahı ve 106. İslam halifesidir. III. Ahmet’in oğlu ve III. Mustafa’nın kardeşidir.

Sultan I. Abdülhamid, siyasi ve askerî ıslahatlara girişti. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bilinen okulu kurup Yeniçeri Ocağı’na ve donanmaya yeni bir çehr e kazandırmaya çalıştı. Yeniçerilerin sayımını yaptırdı ve gereksiz yere fazla para alanları tespit ettirdi.

Bu faaliyetleri yürüten Sadrazam Halil Hamit Paşa, menfaati bozulanlar tarafından padişaha şikâyet edildi. Sultan Abdülhamid’i devirerek onun yerine Selim’i tahta çıkarmak istediği suçlamasıyla yaptığı tüm olumlu çalışmalara rağmen Halil Hamit Paşa, Sultan I. Abdülhamid’in emriyle idam edildi. 1782 İstanbul yangınında itfaiye çalışmalarına katılmasından dolayı halkın sevgi ve takdirini kazanmıştı.

Bu faaliyetleri yürüten Sadrazam Halil Hamit Paşa, menfaati bozulanlar tarafından padişaha şikâyet edildi. Sultan Abdülhamid’i devirerek onun yerine Selim’i tahta çıkarmak istediği suçlamasıyla yaptığı tüm olumlu çalışmalara rağmen Halil Hamit Paşa, Sultan I. Abdülhamid’in emriyle idam edildi. 1782 İstanbul yangınında itfaiye çalışmalarına katılmasından dolayı halkın sevgi ve takdirini kazanmıştı.

Sultan I. Abdülhamid, bütün başarısızlıklara rağmen Osmanlı padişahları arasında iyi niyeti ve gayreti ile anıldı. Merhametli, nazik ve şefkatli kişiliğiyle takdir topladı.Padişah olduktan sonra 49 yıllık saray hayatının ardından İstanbul’da sık sık dolaşmış, değişik semtleri ziyaret etmiş, farklı kıyafetlerle tebdil çıkarmıştır.Bunun yanında esnaf ve halkın derdini de dinlerdi.

Adaletli ve merhametli bir padişah olan I.Abdülhamid, Beylerbeyi’nde bir cami ve okul, Bahçekapı’da bir sebil, bir imaret, bir kütüphane ve bir türbe (Şimdi bunların yerinde Dördüncü Vakıf Han vardır.) Emirgan’da bir cami ile çeşme ve Medine’de yaptırdığı bir medrese ile mimari çalışmalarda da bulunmuştur. Kendinden sonra oğulları IV.Mustafa ve II.Mahmut da padişah olabilmiştir.

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.