Salavâtı Şerîfeler “Abdülğanî en Nâbülüsî” (k.s.)

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

“Muhakkak ki, Allah ve melekleri O şanı yüce Peygamber’e hep salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O’na salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin.”

Cenabı Allah’ın salât ve selâmı Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm), güzellerden güzel, temizlerden temiz ehli beytine ve kerem ve iyiliğin insanlık dünyasındaki yıldızları olan ashâbının üzerine olsun.

Ey rahmet, re’fet, şefkat ve keremi sonsuz olan Yüceler Yücesi Allahım! Her sözünde sıdk ve sadâkatin zirvesini temsil eden Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât eyle; O Fahri Kâinatın nâmı celîlini yücelttikçe yücelt. Hidayet ve dalâleti beyan buyururken en doğruyu söyleyen Senin Nebîn ve Resûlün Sâdık u Masdûk Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Yine her haliyle doğruluğun zirvesini tutan sıdk kahramanı, Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Bütün mahlûkata elçi olarak gönderilmiş bulunan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. En açık mucizelerle te’yîd edilmiş ve desteklenmiş olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Kemâl ve ekmeliyette en zirve noktalara ulaşmış olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Senin en şümullü ikramının biricik mazharı olan Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. En kâmil affının mazharı olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Senin oluk oluk akıttığın nimetlerinin mücessem rahmete dönüştüğü Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Şu varlık cisminin ruhu olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. İnayetinin daimî gölgesi olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Her tecellî ve şuhûdun kapısı olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Bütün kâinatın gözbebeği ve matmahı nazarı olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Şerefi Nev’i İnsan olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Hulâsa-i Veledi Adnan olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Şaşkınlık ve hayret yaşayanlara en güzel rehber olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Seyr u sülûk yoluna girenlere en mükemmel kud ve ve örnek olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Kendisine ittiba etmeyenlerin ateşi boylayacağı Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Her faziletin kaynağı olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Bütün hasta ruhların şifası olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Her bir Arap kabile ve beldesi için en büyük şeref kaynağı olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Makamı Mahmûd’un yegâne sahibi olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Livaü’l Hamd’in biricik mâliki olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Havzı Kevser’in tek sahibi olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! İsra ve Mi’râc mucizelerinin sahibi olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Hırka, kerâmet ve tâc/sarık sahibi olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. İhtiyacın en şiddetli şekilde hissedildiği günde şefaati uzma sahibi olan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! İşaretiyle bir mucize olarak Kamer inşikak edip ikiye ayrılan Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Taşların kendisi için dile gelip konuştuğu Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Bir mucize eseri olarak çağırdığı ağacın Kendisine koştuğu Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Mübarek parmaklarının arasından nübüvvetine delil olmak üzere suların nebeân ettiği Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Kutlu avuçlarının içerisinde çakıl taşları tesbihe duran Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Ceylanların Kendisiyle konuştuğu ve risaletine şehadet ettiği Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Kur’ânı Kerîm’i insanlığa getiren Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Bizi sıratı müstakîme hidayet eden Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. O’na ittiba etmekle bizleri Cehennem ateşinden kurtardığın Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Mükemmel vasıflarından bazılarını açıklamaya bile dillerin aciz kaldığı Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Zirve hasletlerinden en azını bile ihataya ibare ve ifadelerin güç yetiremediği Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Güzelliğinin bir parçası karşısında bile akılların tutulduğu Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Ruhların kendisiyle canlılık kazanacağı bir salât ile Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Karartı ve karanlıkların kendisiyle aydınlanacağı bir salât ile Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Kendisiyle felaha nâil olabileceğim bir salât ile Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Sırtımın kavi hale gelmesine vesile olacak bir salât ile Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Sadrımın inşirahına vesile olacak bir salât ile Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Beni fakr u zaruretten kurtaracak bir salât ile Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Tasalarımı giderecek bir salât ile Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Gam ve kederimi dağıtacak bir salât ile Senin Nebîn ve Resûlün Efen dimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Yüce katındaki makamımı yükseltecek bir salât ile Senin Nebîn ve Resûlün Efendi miz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Ruhumu güçlendirecek bir salât ile Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Hakkımda takdir edilen yazıyı okumama vesile olacak bir salât ile Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Hakkımdaki fütûhâtı görüp alabilmeme beni hazırlayacak bir salât ile Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Kendisinin şefaatine erebileceğim bir salât ile Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Ehli Sünnet ve’l Cemaat zümresine girmeme vesile olacak bir salât ile Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Her kulluğumun kabulüne vesile olacak bir salât ile Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allahım! Ebedlere kadar Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle. Âlemler ayakta durdukça Senin Nebîn ve Resûlün Efendimiz Hazreti Muhammed’e salât ve selâm eyle.

Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın Resûlü, ey Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ey Abdullah’ın dünyayı şereflendiren oğlu! Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın Resûlü, ey Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ey Allah’ın şanı yüce Nebîsi! Allah’ın salât ve selâmı Senin üzeri ne olsun ey Allah’ın Resûlü, ey Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ey Allah’ın Habîbi! Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın Resûlü, ey Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ey Allah nezdinde tercihe mazhar olan ve üstün kılınan! Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın Resûlü, ey Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ey Allah’tan âlemlere rahmet olarak gelen! Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın Resûlü, ey Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ey yaratılmışların en hayırlısı! Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın Resûlü, ey Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ey enbiyanın en faziletlisi! Allah’ın salât ve selâmı Senin üzerine olsun ey Allah’ın Resûlü, ey Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ey peygamberlik davasının mührü ve son halkası!

Allah’ın Resûlü Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm), ümmetinin mücrim bir ferdi olarak daima devam edecek en mükemmel bir salât ve tastamam bir selâmla salât ve selâm ediyorum. Allah’ın Resûlü Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm), hiç sona ermeyecek en mükemmel bir salât ve tastamam bir selâmla salât ve selâm ediyorum. Allah’ın Resûlü Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm), her an en mükemmel bir salât ve tastamam bir selâmla salât ve selâm ediyorum. Allah’ın Resûlü Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm), tertemiz ve durmadan artan en mükemmel bir salât ve tastamam bir selâmla salât ve selâm ediyorum. Allah’ın Resûlü Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm), şifa vesilesi olacak en mükemmel bir salât ve tastamam bir selâm ile salât ve selâm ediyorum. Allah’ın Resûlü Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm), her ihtiyaç ve sıkıntı için kâfî ve vâfî olacak mükemmel bir salât ve tastamam bir selâm ile salât ve selâm ediyorum. Allah’ın Resûlü Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtüvesselâm), dolup dolup taşacak mükemmel bir salât ve tastamam bir selâm ile salât ve selâm ediyorum.

Bütün salât ü selâmlar Allah’ın Resûlü Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) olsun. Bütün selâm ve ikramlar Allah’ın Resûlü Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) olsun. Bütün bereket ve nimetler Allah’ın Resûlü Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) olsun. Asla sona ermeyecek bütün faziletler Allah’ın Resûlü Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) olsun. Varlık âleminde bütün salâtlar Allah’ın Resûlü Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) olsun. Bütün salâtlar kıyamet gününe kadar Allah’ın Resûlü Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) olsun. Salât ve selâm Allah’ın Resûlü üzerine olsun. Salât ve selâm Şanlı Nebî Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Bütün ağızların salât ve selâmı Efendimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) olsun. Bütün dudakların salât ve selâmı Efendimiz Hazreti Muhammed’in (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. En içten, en gönülden, en samimi salât ve selâmlar Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Kalbin tam merkezinden kopup gelen salât ve selâmlar Efendimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhissalâtü vesselâm) olsun. Herkesin feryad ü figan içinde birbirinden yardım isteyeceği kıyamet gününe kadar bütün salât ve selâmlar Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Kâinattaki çakıl taşları adedince salât ve selâm Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. İtaat eden ve isyana girenler adedince salât ve selâm Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Kum taneleri sayısınca salât ve selâm Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Dağlarda bulunan her parçanın cevherlerinin toplamı adedince salât ve selâm Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun.

Yeryüzünün her bir köşesine düşen yağmur taneleri sayısınca salât ve selâm Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Gece ve gündüzün üzerinde bir birini takip ettiği zerreler adedince salât ve selâm Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun.

Topyekün varlık sayısınca salât ve selâm Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Her bilinen ve ihata edilen sayısınca salât ve selâm Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Hakk’ın ezelî ilminin taalluk ettiği ne varsa, hepsinin sayısınca salât ve selâm Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Cennet ve Cehennem ehlinin solukları sayısınca salât ve selâm Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Nihayetsiz salât ve selâmlar Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Sonda ve başta bütün salât ve selâmlar Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun.

Binler ve binler salât ve selâm en yüksek mansıpların en seçkin siması olarak seçilmiş olan Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, kalbleri ve kâinatı aydınlatan nurların sahibi olan Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, her kemâli zirvede temsil eden mükemmeller mükemmeli Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, yaratılmışlar içerisinde her güzelliğin biricik kaynağı olan Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, her türlü tebcîle layık ve Rabbi tarafından tebcîl edilmiş olan Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, bütün övgüler hakkı olan ve övülmüş bulunan Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, Varlığın İlle-i Gayesi, Hakk’ın biricik maksûdu Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, her hayır ve iyilik ile ma’ruf bulunan Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, her kemâl ile mevsûf bulunan Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, Hazreti Âdem’in (alânebiyyina ve aleyhisselâm) Kendisiyle zellesinden kurtulduğu Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, Hazreti Nuh’un (aleyhisselâm) O’nun sayesinde tufandan necat bulduğu Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, Hazreti Halîl’in (aleyhisselâm) O’nunla ateşten selâmet bulduğu Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, Allah’ın, geleceğini daha önceden müjdelemiş olduğu O Kutlu Resûl hatırına, bedel olarak bir kurbanlık gönderip Zebîhullah İsmail’i (aleyhisselâm) kurtardığı Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, O’nun sayesinde, Kelîmullah Musa’nın (aleyhisselâm) Rabbiyle farklı bir tarzda konuşmaya mazhar olduğu, denizin ortadan ikiye yarılmasıyla da Firavun ve ordusundan kurtulduğu, Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, Allah’ın (celle celâluhû) O’nu müjdeleyen İsa ibn Meryem’i (aleyhisselâm) ref’ edip yahudilerin elinden kurtardığı, Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, Yüce Allah’ın en sevgili Resûlü Hazreti Efendimiz Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm), tertemiz ehli beyti ve hem hidayete ermiş, hem de hidayet rehberi olan hâdî ve mühdî ashâbının üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm, Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm), bütün kirlerden arın dırılmış bulunan saadetli hane halkı ve bütün sahabîleri üzerine olsun. Binler ve binler salât ve selâm kıyamet gününe kadar Allah Resûlü Efendimiz Hazreti Muhammed, Hakk’ın tercihine mazhar olmuş âilesi, ashâbı ve tâbiîni üzerine olsun. Cenabı Allah bu dine içtihatlarıyla hizmet etmiş, etmekte ve edecek olan müçtehidîni kirâmdan, ilmiyle amel ederek bizzat insanlara hüsnü misal olan ulemâdan, salih amelleriyle sonrakilere eşsiz bir miras bırakan selefi salihînden, yakîn havuzlarından kana kana içmiş bulunan erbâbı yakînden, bütün peygamberlerin Seyyidi olan Efendimiz Hazreti Muhammed’in (aleyhissalâtü vesselâm) sünnetini adım adım takip eden kutlulardan, kılı kırk yaran bir takva anlayışıyla arkalarında örnek hayatlar miras bırakmış olan selefi müttakînden ve yaşamış, yaşayan ve yaşayacak olan bütün Müslümanlardan razı ve hoşnut olsun. “Âmîn! (3 defa)” Ya Rabbelâlemîn!


“Abdülğanî en Nâbülüsî” (k.s.)

Abdülğanî en-Nâbülüsî (veya Abd al-Ghani al-Nabulsi) 17. yüzyılın sonlarında ve 18. yüzyılın başlarında yaşamış bir İslam alimi ve yazarıdır. Kendisi Filistin’in Nablus şehrinde doğmuş ve öğrenim görmüştür. Abdülğanî en-Nâbülüsî, özellikle tasavvuf ve İslam felsefesi konularında önemli eserler yazmıştır.

En çok tanınan eseri, “Hadiyya-i ‘Alâ’iyya” adlı eseridir. Bu eser, İslam tasavvufunun öğretilerini içerir ve tasavvufi konuları ele alır. Abdülğanî en-Nâbülüsî’nin yazdığı diğer eserler arasında fıkıh, kelam (teoloji), ahlak ve tefsir gibi İslam ilimlerinin çeşitli alanlarını ele alan eserler bulunur.

Abdülğanî en-Nâbülüsî, döneminin önemli İslam alimlerinden biri olarak kabul edilir ve eserleri hala İslam dünyasında okunan ve incelenen önemli metinler arasındadır.

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.