Hazreti Ali’nin (k.v.) Fereç Duası

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Ey Rab! Senin icabet etmediğin bütün arzu ve hayaller boştur; Senin neticeye ulaştırmadığın gayretler de hep boşa çıkar.

Yolcusunu Sana ulaştırmayan yollar dalâletten başka bir şey değildir ve o yollardan birine bir kere düşen -şayet Senin inayetin olmazsa- bir çıkmaza girmiş olur. Melce-i Hakîkî Sensin ve iltica da yalnız Sanadır. Yalnız Senin yüce dergâhına sığınılır.

Ey maksut ittihaz edilenlerin en kerîmi ve kapısında el açılanların en cömerdi olan Allahım! Yüce dergâhına iltica ediyorum. Omuzlarımı çökertecek, sırtımı bükecek kadar günah yüküyle huzuruna geldim. “el-eman, el-emân” diyor, bu yığın yığın günahların hacâletinden beni kurtarmanı diliyorum.

Rahmet ve şefkati, doğru yolda yürüyenlerin sığınağı olan Yüce Rabbim! Sen, çaresizlik ve ızdırar içerisinde kapısına varılanların en kerîmisin; Senin kereminden öte kerem yoktur. Senin sadık kulların başkalarının kapılarını aşındırmaya asla tevessül etmez, sadece Senin yüce nezdindeki kıymetler üstü armağanları arzularlar. İşte bu mülahazaları şefaatçi yaparak ben de huzuruna geldim ve huzurunda dileniyorum:

Ey kullarının gözlerini marifet meşcereliklerine açan ve lisanlarını hamd ile coşturan Merhametliler Merhametlisi Allahım! Keder ve tasaların gelip kalbimi yıpratmasına müsaade etme. Arzularımın gerçekleşmesi için gayret gösterirken bâtıl yollara düşmekten beni koru ve işlerimi de, ömrümü de hep güzelliklerle neticelendir! Âmîn!

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.