Halimizin Islahı için Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Lisanı ile Allah’a Yakarış!

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla

Allahım! Ümmeti ve başındakileri, idare edenleri ve edilenleri ıslah buyur. Hepsinin kalblerini hayır istikametine yönlendir ve bir birlerine kötülük dokundurmalarına fırsat verme. 

  • Ya Rab, Sen bizim içimizdeki sırları bilirsin; onları salâha kavuştur. 
  • İşlediğimiz günahları da bilirsin; onları da mağfiret buyur. 
  • Ayıplarımız da Sana malumdur; onların da üzerini örtüp setret. 
  • İhtiyaçlarımıza da nigehbansın; onları da gider. 
  • Nehyettiklerini yapmaktan, emrettiklerini yapmamaktan bizi muhafaza buyur. 
  • Kul olup onunla izzet kazananlardan eyle bizi; günahlara dalıp da zillete düşenlerden değil. 
  • Senin hoşnutluğuna perde olabilecek bütün meşguliyetleri başımızdan al. Bizi Senden alıkoyacak her şeyden bizi alıkoy. 
  • Seni zikretmenin, Sana şükür ve kullukta bulunmanın tadını gönüllerimize duyur.

Allahım! Senden başka ilah yoktur. Senin olmasını dilediklerin olur, olmamasını dilediklerin de olmaz. Havl ve kuvvet sadece Sana aittir. Ululuk ve azamet tahtının yegâne Sultanı Sensin, Senin lütfun iledir. Bizi gaflete saplanıp haybet yaşamaktan ve gafil avlanmaktan koru. 

“Ya Rabbenâ! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma! 

Ya Rabbenâ! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme! 

Ya Rabbenâ! Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma! 

Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize! 

Sensin Mevlâmız, yardımcımız! 

Kâfir topluluklara karşı Sen yardım eyle bize!”

AMİN!

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.