Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla


Ey Merhametliler Merhametlisi Allahım!

  • Senin Nebiy-yi Ekrem’in, bizim Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhi milyon milyon essalâtü vesselâm) hürmetine..
  • Halîlin, Seyyidina İbrahim (aleyhisselâm) hürmetine..
  • Neciyyullah, Seyyidina Hazreti Mûsa (aleyhisselâm) hürmetine..
  • Kelimetullah ve Ruhullah, Seyyidina Hazreti İsa (aleyhisselâm) hürmetine..
  • Hazreti Mûsa’nın Tevrat’ı, Hazreti İsa’nın İncil’i, Hazreti Dâvud’un Zebûr’u ve Hazreti Muhammed’in (ala nebiyyina ve aleyhimüsselâm) Furkan’ı hürmetine..
  • Kullarına gönderdiğin bütün vahiyler hürmetine.. icra buyurduğun her hükmün hürmetine.. Senden isteyip de dileğine erişen kulların hürmetine..
  • Zenginken fakir, fakirken zengin hâle getirdiğin insanlar hürmetine.. yolunu yitirmişken hidayet ettiğin kimseler hürmetine..

Mûsa Peygamber’e indirdiğin ismin hürmetine.. kullarının rızıklarını dağıttığın ismin hürmetine.. üzerine koyduğunda arzın istikrar bulduğu ismin hürmetine.. semavatı yükseklerde tutan ismin hürmetine.. dağların kendisiyle yerlerine oturduğu ismin hürmetine.. Arş’ın kendisiyle yücelerde durduğu ismin hürmetine..Yüce Kitabında, Senin ulu nezdindeki apaçık bir nurdan inzal buyurulmuş olan Tâhir, Mutahhar, Ehad, Samed, Vitr ismin hürmetine.. kendisiyle gündüzü aydın, geceyi de karanlık kıldığın ismin hürmetine.. azamet, kibriya ve nur-u vechin hürmetine…

Bu kulunu Kur’ân-ı Azîm ve O’nun bilgisiyle rızıklandır. Demimi, damarımı, kulağımı ve gözümü O’nunla doyur ve ulaşılması mümkün olmayan havl ü kuvvetinle bedenimi hep Kur’ân yolunda istihdam buyur.

Sitemizi yenilememiz ve daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için yorumlarınız çok kıymetli. Biraz zaman ayırın ve bizi değerlendirin.