Her geceyi Kadir, her kişiyi Hızır bil!

Evliyaullahdan Ma’ruf-ı Kerhi hazretleri, kalabalık bir meclislerinde vaaz ederlerken o mecliste Hz. Hızır da bulunuyor. Cemaatin içinden bir zât da vaaz esnasında uyuklamaya başlıyor. Hızır aleyhisselâm uyuklayan zâtı dürterek: “Uyuma! Bu zât bir nimettir, ağzından marifet incileri dökülüyor, dikkat et”...

HIZIR (a.s)

Hadis-i kutside buyuruldu: “Benim kubbemin altında öyle dostlarım vardır ki onları benden başkası bilmez.” Hızır aleyhisselâm hamamda ihtiyar bir zatın yıkandığını görüp yanına yaklaşır. Ona, karşısındaki gençleri gösterip der ki: — Baba! Gençliğinde sen ihtiyarlara hizmet etmemişsin ki delikanlılar da...