Alamet

Hazret-i Musa peygamber Allah’a sordu: Yâ Rab! Kulunu sevdiğinin alâmeti nedir? Allah (c.c.) buyurdu! Ona itaatimi kolaylaştırırım. Bana karşı günah işlemesini önlerim. İşte bu Benim...