Yaman Dede

Gönül hûn oldu şevkinden boyandım ya RasulallahNasıl bilmem bu nîrâne dayandım ya RasulallahEzel bezminde dinmez bir figandım ya RasulallahCemâlinle ferahnak et ki yandım ya Rasulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifâsın senMuazzam bir sehâsın sen, dilersen reh-nümâsın senHabîb-i Kibriyâsın...

Bedîüzzaman Saîd Nursî (k.s.) Hazretleri’nin “Hüve’l Bâkî” Kasîdesi

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla O (celle celâluhû), hükümlerinde Hakîm’dir; biz de O’nun hük mü altındayız. Hakem O, Adl de O’dur; arz u sema O’nundur. Mülkündeki gizli ve açık her şeyi bilen Alîm O, Arşın ve yerin sahibi Kâdir u...

Sultan 1. Abdülhamîd’in (k.s.) Kasîde-i Hucriyyesi

“Bu kasîde Ravza-i Mutahhara’da Hücrei Saadetin duvarına yazıldığı için “Hücre Kasîdesi” diye isimlendirilmiştir.” Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla Ey Efendim! Ey Allah’ın Resûlü! Elimden tutuver. Senden başka kimsem yok. Kimseye de sığınacak değilim. Bütün kâinatta biricik hidayet nuru Sensin. Cömertliğin...

Divan-ı Kebir’den

Sevgilinin gönlü, acıklı halimi gördü de, bana acıdı, yandı yakıldı! 0 yanışın kıvılcımları, dünya harmanına düştü; dünya harmanı da yandı, kül oldu! Mum gibi yanan yakılan, ağlayan, eriyen bir güzel de, benim canıma bir ateş düşürdü! Öyle bir ateş ki,...