Ey insanlar![Yunus Suresi-3]

Yunus Suresi: 58) De ki, “Allah’ın ihsanıyla ve rahmetiyle, yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır.” Bu ayette de insanların tamamına söylenmesi gereken hakikatleri hatırlatıyor rabbimiz. Ayetteki “Allah’ın lütfu” ile İslâm dininin, “Allah’ın rahmeti” ile Kur’an-ı Kerîm’in kastedildiği belirtilmektedir....

Ey insanlar![Yunus Suresi-1]

Yunus Suresi: 2) İnsanları (eğri yolun sonundan) korkut, inananlara Rableri nezdindeki yüksek makamları müjdele, diye içlerinden bir adama vahyimizi göndermemiz onlara tuhaf mı geldi? Kâfirler: “Hiç şüphesiz bu besbelli bir sihirbaz.” dediler. Bu ayette hitap tüm insanlaradır. Dinin temelini Allah...

EY İNSANLAR! [ ARAF SURESİ]-2

Araf Suresi: 27-) Ey Âdemoğulları. Şeytan, ana babanızı, çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sizi de (şaşırtıp) bir belaya düşürmesin! Çünkü o ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz, şeytanları, inanmayanların dostu yaptık. Peygamberler...