Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.), Hazreti Ebû Bekr es-Sıddîk’a (r.a.) Öğrettiği Bir Dua

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla Ey Merhametliler Merhametlisi Allahım! Mûsa Peygamber’e indirdiğin ismin hürmetine.. kullarının rızıklarını dağıttığın ismin hürmetine.. üzerine koyduğunda arzın istikrar bulduğu ismin hürmetine.. semavatı yükseklerde tutan ismin hürmetine.. dağların kendisiyle yerlerine oturduğu ismin hürmetine.. Arş’ın kendisiyle yücelerde...

Sıkıntı ve Kederden Kurtulmak için Hz. Ali’nin Lisanıyla Allah’a Dua Etmek

Hazreti Ali’nin (k.v.) Fereç Duası Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla Ey Rab! Senin icabet etmediğin bütün arzu ve hayaller boştur; Senin neticeye ulaştırmadığın gayretler de hep boşa çıkar. Yolcusunu Sana ulaştırmayan yollar dalâletten başka bir şey değildir ve o yollardan...

Hazreti Ali’nin (r.a.) Kaside-i Mecdiyyesi

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla  Allahım! Hamd Sanadır; ululuk tahtının Sultanı Sensin, Bereketi dilediğine verir, dilediğine de vermezsin. Allahım! Beni Sen yarattın; sığınağımdır rahmetin, Bollukta da, darlıkta da en büyük ümidimdir şefkatin. Allahım! Hatalarım pek büyük ve çok da olsa, Hiç...

Sıkıntı ve Tasalardan Kurtulmak İçin.

Hazreti Ali’nin (r.a.) Sıkıntı ve Tasaların Bertaraf Olması İçin Okuduğu Münacaatı. Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla, Rabbim! Açık-gizli bütün işleri gören ve bilen Yüce Allahım! İşte bir kez daha huzurundayım ve Senden dileniyorum. Allahım! Sema Senin kudretinle bina edilmiş, yerküre...

Münacatü’l-Kur’ân (Hazreti Osman ibn Affân r.a.)

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla Fâtiha Sûresi: Ey Allahım! Ey Âlemlerin Rabbi! Ey Rahman! Ey Rahîm! Ey din gününün, hesap gününün tek hâkimi! Bakara Sûresi: Ey arzı bir döşek, semayı da bir kubbe yapan ve semadan yağmur indirip, onunla rızık...

Fereç Duası Hazreti Ali (r.a.)

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla Ey Rab! Senin icabet etmediğin bütün arzu ve hayaller boştur; Senin neticeye ulaştırmadığın gayretler de hep boşa çıkar. Yolcusunu Sana ulaştırmayan yollar dalâletten başka bir şey değildir ve o yollardan birine bir kere düşen “şayet...