Dinimizi tanıma ve imanımızı kuvvetlendirme adına önemli olabilecek konu başlıklarında oluşmaktadır.

İslamda Kölelik Var Mı?- 5

Bu mevzuda diğer bir husus da, kendi toplumumuzun bütün fertlerinin, İslâmî mânâda olgunlaşmış olmamasıdır. Esasen herkesi melekler seviyesine çıkaracağına dair, dinin herhangi bir teklifi yoktur. Onun, kudsî prensiplerine sımsıkı sarılmak suretiyle yükselip melekleşenler olduğu gibi, kendini aşamamış bir kısım ham-ruhlar...

İslamda Kölelik Var Mı?- 4

Şimdi geriye dönüp teker teker bunların üzerinde duralım: 1) Evvelâ hangi vicdan ve insaf, kadın-erkek, çoluk-çocuk bütün insanları acımaksızın kılıçtan geçirmeye taraftar olur. Aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen, Kartacalılara revâ görülen zulüm, hâlâ Romalının alnında utandırıcı bir leke olarak kendini göstermektedir....

İslamda Kölelik Var Mı?- 3

Yemin edip, sonra da yemini bozmada, zihâr(Cahiliye döneminde bir erkeğin karısına ”Artık sen bana anamın sırtı gibisin” demesiyle onu kendisine haram kılması) muâmelesinde, adam öldürme cinayetinde hep bir tutsağın âzat edilmesi tavsiye ediliyordu. “Kim hatayla bir mü’mini öldürürse, onun keffâreti bir mü’min...

Düşündüren İbret Alınacak Sözler!

💥 Ariflerden biri doktora gider.. Doktor: “Şikayetiniz nedir?” diye sorar..Ârif: “Şikayetimiz yoktur, ayağımız ağrıyor.” diye cevap verir.(Tasavvufî gelenekte hastalıktan şikayet edilmez. RABB’im hatır sordu denir.) 💥 “Allah (cc) Ne zaman dilini duaya sevk ediyorsa, bil ki sana bir şeyler vermek...

İslamda Kölelik Var Mı? -2

İslâm, ilk önce, köleliği önemli bir mesele olarak ele aldı. Sonra kölelerin ne ticaret ne de eğlence malı olmadığını hatırlattı ve insan olduklarına dikkati çekti: “Sizin bazınız bazınızdandır.” (Nisâ, 4/25) “Kim kölesini öldürürse onu öldürürüz, kim onu hapseder veya gıdasını...