Hüsn-i hat, Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatıdır. “İnce, uzun, doğru yol, birçok noktannın birbirine bitişerek sıralanmasından meydana gelen çizgi, çizgiye benzeyen şeyler ve yazı” anlamlarına gelen hat; İslam kültüründe “yazı” ve “güzel yazı” (hüsn-i hat, hüsnü’l hat, el-hattu’l hasen) manalarında kullanılmıştır. Hat sanatkarına verilen isim olan “hattat” tahminen 4. – 5. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır. İlk hattat Hz. Ali, hat sanatını kullanarak Kur’an-ı Kerim’in güzel biçimde yazılmasını sağlamıştır.

Hat Türleri


Hat sanatının doğduğu dönemde ortaya çıkan başlıca yazı çeşitlerin Makîlı ve Kûfi’dir. Bu yazıların köşelenmesi ve yuvarlanıp yumuşatılması ortaya çıkmış diğer yazı çeşitleri Muhakkak, Nesih, Rika, Reyhânî, Sülüs ve Tevkî gibi çeşitlerdir. Bunların geneline Aklam-ı Sitte denir. bunlar dışında Tâlik, Tomar, Divâni, Sümbüli, İcaze ve Gubarî gibi hat çeşitleri de vardır. Bölgelere göre hatlar Mağribî (Kayrevânî, Endülüsî, Fâsî, Mağribî, Sudanî), Tâlik (Tâlik, Nestâlik, Divanî, Şîkeste, Divanî Celî), ve Uzakdoğu (Sinî, Cavî) olarak da adlandırılabilecek çeşitleri vardır.

Hat Örnekleri


Hat sanatının bir icazet veya yeterlilik diploması örneği. Metni Raif Ali Efendi tarafından 1791 yılında yazılmıştır.

8. yüzyıldan kalma Osmanlı dönemi hat yazısı: “Allah, Ali veli”.

Kufi tarzı 11. yüzyıl Kur’an’ı.

Halka içinde besmele.

HATTAT :Firaz Kerküklü ESER : CELİ SÜLÜS KİTABE : FEVEKÂHULLAHU SEYYIÂTI MÂ MEKERÛ

HATTAT : Şevket Abdülfettah ESER : SÜLÜS KİTABE : VE ETÎULLÂHE VE RESÛLEHÛ VE LÂ TENÂZEÛ FE TEFŞELÛ VE TEZHEBE RÎHUKUM VASBIRÛ INNALLÂHE MEAS SÂBIRÎN.

HATTAT : Seyfi Kerküki ESER : SÜLÜS KİTABE : LE IN ŞEKERTÜM LE EZÎDENNEKÜM