Kuantum Teorisi Allah Var Diyor Mu?
Yeni yazı dizisi!
Saddettin Mesut Güler

İmam Gazzâlî Hazretlerinin Hizbü’l İhticab Duası

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla Kadîm ve Kâmil Allah’ın nuru vechini kendime siper edindim. O’nun her şeyi çepeçevre kuşatan kalesine sığındım. Saldırmak için üzerime gelenlere Allah’ın öldürücü ok ve kılıcıyla mukabe lede bulundum. Ey emrinde galip, mahlûkatı üzerinde kâim olan...

Seher Vakti Münacaatı (Râbiatü’l-Adeviyye r.h.)

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla Ya İlahî! Yıldızlar gaybûbet âlemine, gözler de uykuya daldılar. Mal mansıp sahiplerinin kapıları art arda kapandı. Senin yüce dergâhının kapısı ise bir dileği olanlara her zaman açıktır. Ya İlahî ve ya Seyyidî! Benim dünya metâından...

Hasan el-Basrî Hazretlerinin Cuma Günü İstiğfarı

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla Rahmet, re’fet, şefkat ve mağfireti Sonsuz Allahım!  Senin Sana kulluk için afiyet lutfettiğin şu bedenimi ve sunduğun daha başka imkânları kullanarak, senin örtmenle insanlara görünmeden, bir taraftan neticelerinin korkusunu yaşarken öbür taraftan Senin merhametine sığınarak,...

el-Cevşenü’l-Kebîr

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla 1 Allahım! Senden şu birbirinden güzel isimlerinin hakkı için diliyor ve dileniyorum:  Sübhansın Allahım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz Senden, muhafaza buyur bizi Cehennem’den. 2 Sübhansın Allahım, bütün noksanlardan münezzehsin,...

Münacatü’l-Kur’ân (Hazreti Osman ibn Affân r.a.)

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla Fâtiha Sûresi: Ey Allahım! Ey Âlemlerin Rabbi! Ey Rahman! Ey Rahîm! Ey din gününün, hesap gününün tek hâkimi! Bakara Sûresi: Ey arzı bir döşek, semayı da bir kubbe yapan ve semadan yağmur indirip, onunla rızık...

E-Posta Listemize kayıt olun,
Yeniliklerden ilk önce Siz haber  alın.