Şifa Duaları

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in dilinden hastalara şifâ veren duâlar:

ŞİFA DUASI

Hazret-i Âişe’den radıyallahu anha rivayete göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi:

Şifa Duası Türkçe Okunuşu:

«Ezhibil-be’se Rabben-nâsi eşfi fe-enteş-şâfî lâ şifâe illâ şifâüke şifâen lâ yuğâdiru sekame.»

Şifa Duası Anlamı:

“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

HASTAYA ŞİFA DUASI

Âişe Annemiz’in rivayetine göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendisine bir hastanın şifâ bulması için duâ talep edildiği zaman:

Hastaya Şifa Duası Türkçe Okunuşu:

«Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.»

Hastaya Şifa Duası Anlamı:

“Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

DİŞ AĞRISI İÇİN OKUNACAK DUA

Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı:

Diş Ağrısı İçin Dua Türkçe Okunuşu:

«Dâ’ üsbüakes-sebate âla dırsike sümmek’rak ahir yasin.»

Diş Ağrısı İçin Dua Anlamı:

“Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

“Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!» de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)

CEBRAİL’İN (A.S.) PEYGAMBERİMİZE (sav) OKUDUĞU ŞİFA DUASI

Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril tedavi eder ve:

Hastalara Şifa Veren Dua Türkçe Okunuşu:

«Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.»

Hastalara Şifa Veren Dua Anlamı:

“Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.” derdi. (Müslim, Selâm 40)

HASTA İÇİN DUA

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

Hasta İçin Dua Türkçe Okunuşu:

«Bismillâhi Allâhümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.»

Hasta İçin Dua Anlamı:

“Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.” (Heysemî, X, 180)

Get it on Apple Books